Referenties

Wij voeren werkzaamheden uit voor verschillende opdrachtgevers, deze werkzaamheden bestaan uit een diversiteit aan diensten.
Met trots werken wij voor onder andere de volgende organisaties:

Monumentaal Vastgoed gemeente Utrecht

In opdracht van Monumentenwacht Utrecht hebben wij voor enkele tientallen objecten meerjarenonderhoudsplannen opgesteld conform de NEN 2767. De gebouwen kennen een variatie van Forten, (voormalige) herenhuizen, culturele centra, begraafplaatsen enzovoorts.


Facilicom Solutions

In opdracht van Facilicom Solutions hebben we het afgelopen jaar diverse projecten uitgevoerd conform de NEN2767 en RGD BOEI systematiek. De opdrachtgevers zijn o.a. gemeentes, rijksvastgoedbedrijf, schoolbesturen enzovoorts. De gebouwen kennen een variatie van gemeentehuizen, brandweerkazernes, scholen, sportaccommodaties enzovoorts.


RadarAdvies

In opdracht van RadarAdvies hebben wij voor een gemeente, voor ongeveer 55 objecten (totaal 55.562m2 bvo) meerjarenonderhoudsplannen opgesteld conform de NEN2767. De gebouwen kennen een variatie van gymzalen, sportaccommodaties tot gemeentelijke dienstgebouwen.


SORS-Adviesgroep

In opdracht van SORS-Adviesgroep hebben wij diverse projecten uitgevoerd, o.a. het opstellen van meerjarenonderhoudsplannen voor 35 scholen.
En de inspecties voor ca. 600 woningen, hierbij is de onderhoudsstaat van de binnenzijde van de woning geheel in kaart gebracht.

© copyright Artswork.nl