Vastgoedbeheer

Wat heeft een gebouw nodig om er comfortabel te verblijven? Om goed tot dienst te kunnen zijn waarvoor het gebruikt wordt of gaat worden? Op basis van het meerjarenonderhoudsplan stellen we een jaarplan op. Hierin staan de activiteiten gepland die dat jaar moeten gebeuren.

Voor een zo hoog mogelijke efficiëntie bundelen we het werk op werksoort. We maken bestekken en werkomschrijvingen, zetten het project in de aanbestedingsmarkt of vragen ‘gewoon’ offertes op en we geven advies over wie het werk gegund wordt.

De aanvang van het werk stemmen we af in een startoverleg. Daarin bespreken we ook de bijzonderheden en belangrijkste uitgangspunten met de aannemer.

Tijdens het project blijven we actief: we bewaken de kwaliteit van het (onderhouds)werk, geven periodieke rapportages en zijn gespecialiseerd in contract- en kostenmanagement. Dat doen we van voorbereiding tot en met de oplevering en het daarop volgende beheer, waardoor onze opdrachtgevers zich kunnen focussen op waar zij goed in zijn.


Wat we doen (puntsgewijs):

• Jaarplan vaststellen
• Voorbereiding
• Aanbesteding
• Toezicht op de uitvoering
• Oplevering
• Contractmanagement

© copyright Artswork.nl