Monumentaal vastgoed

Bij het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan voor een monument komt méér kijken. Zo kennen specifieke materialen en afwerkingen hun eigen gebreken of verouderingscurve. Ook de kosten voor de toepassing van materialen en arbeidstijden wijken af van het onderhoud van ‘standaard’ vastgoed. Een post-HBO diploma Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg én jarenlange ervaring maken dat wij gespecialiseerd zijn in monumentaal vastgoed.

Bouwhistorisch onderzoek met waardebepaling

We voeren bouwhistorisch onderzoek uit wanneer er bijvoorbeeld een rijksmonument, gemeentelijk monument of cultuurhistorisch waardevol pand verbouwd of gesloopt moet worden. We kijken naar de constructie, de materialen en interieurelementen. Voor een compleet beeld nemen we de verbouwingen mee die door de jaren heen hebben plaatsgevonden. In dit onderzoek bepalen we de waarde van het pand en geven we met overzichtelijke tekeningen aan welke waarde de verschillende onderdelen hebben.


Beheer monumentaal vastgoed

Naast de reguliere gebouwbeheerwerkzaamheden (zie het reguliere meerjarenonderhoudsplan heb je bij monumentaal vastgoed te maken met andere wet- en regelgeving. Ook zit er verschil in de manier waarop we onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. In samenwerking met de dienstdoende Monumenten Commissie en de eigenaar/gebruiker bepalen we wat de wensen en eisen zijn van eventuele renovatie of verbouwingswerkzaamheden.


Constructieve en schade-analyse

Bij schade aan een monumentaal pand voeren we een constructieve en/of schadeanalyse uit. Hierbij onderzoeken we de constructieve samenstelling van een monument om te kijken wat de mogelijke oorzaak is van de schade. Hier maken we vervolgens een overzichtelijke rapportage van.


Opstellen en aanvragen BRIM rapporten

Eigenaren van rijksmonumenten kunnen in aanmerking komen voor een BRIM-subsidie of een laagrentende lening om hun monument in goede staat te houden. Wij zullen zorg dragen voor het opstellen en het aanvragen van de BRIM rapporten.

© copyright Artswork.nl