Meerjarenonderhoudsplan

Met een meerjarenonderhoudsplan leggen we een goede basis voor efficiënt en verantwoord gebouwenbeheer. In dit plan stellen we de huidige staat van het gebouw vast. Met focus op de toekomst. Want op basis hiervan bepalen we wat de gewenste conditie van het gebouw moet zijn en welk werk er op basis hiervan gedaan moet worden om het pand weer in de gewenste conditie te krijgen.

Uniforme inspectie: NEN 2767

We maken het meerjarenonderhoudsplan met behulp van de NEN 2767. Dit is een norm voor het uniform inspecteren en in kaart brengen van de technische staat van alle bouw- en installatiedelen van gebouwen en infrastructuur. Met behulp van conditiescores kunnen we inzicht geven in onderhoudskosten en mogelijke risico’s. Die scores gebruiken we vervolgens om het meerjarenonderhoudsplan op te stellen.


De RGD-BOEI methode (B/W/E/T)

Dankzij de RGD-BOEI methode is er meer inzicht en samenhang tussen verschillende disciplines, onderdelen die voorheen apart van elkaar geïnspecteerd en gerapporteerd werden. De methodiek is ontwikkeld in opdracht van de Rijksgebouwendienst (vandaar: RGD). BOEI staat voor: Brandveiligheid, Onderhoud (NEN 2767), Energie en Inzicht in wet- en regelgeving. Deze methodiek geeft een integrale basis voor het beheer van een gebouw en zorgt voor minder overlast voor de gebouwgebruikers (minder vaak inspecties).


Quickscan

De quickscan is een manier om inzicht te krijgen in de staat van een pand zónder meerjarenonderhoudsplan. Het is een korte rapportage na inspectie op locatie. Voor deze rapportage voeren we geen exacte metingen uit, maar gaan we uit van schattingen, factoren en kengetallen.

Second Opinion

Voor een second opinion geven we onafhankelijk advies dat helpt om een geschil tussen één of meerdere partijen te onderbouwen.

Software

We werken met Software zoals: Homerun, O-Prognose, Planon PCA, Axxerion, AssetL!VE enzovoorts. Zo is er altijd een onderlegger die past in uw gebouwbeheer systeem.

© copyright Artswork.nl