Diensten

Met focus op de toekomst: we bewaken de kwaliteit van het (onderhouds)werk, geven periodieke rapportages en zijn gespecialiseerd in contract- en kostenmanagement. Dat doen we van voorbereiding tot en met de oplevering, waardoor onze opdrachtgevers zich kunnen richten op waar zíj goed in zijn. Bekijk hieronder onze specifieke diensten.


Vastgoedbeheer

Wat heeft een gebouw nodig om er comfortabel te verblijven? Om goed tot dienst te kunnen zijn waarvoor het gebruikt wordt of gaat worden? Op basis van het meerjarenonderhoudsplan stellen we een jaarplan op. Hierin staan de activiteiten gepland die dat jaar moeten gebeuren.

Lees meer


Meerjarenonderhoudsplan

Met een meerjarenonderhoudsplan leggen we een goede basis voor efficiënt en verantwoord gebouwenbeheer. In dit plan stellen we de huidige staat van het gebouw vast. Met focus op de toekomst. Want op basis hiervan bepalen we wat gewenste conditie van het gebouw moet zijn en welk werk er gedaan moet worden om het pand weer in de gewenste conditie te krijgen.

Lees meer 

Inventarisatie van gebouwen

Een nauwkeurige en objectieve inventarisatie is de basis van een meerjarenonderhoudsplan of conditiemeting. Het geeft overzicht van de juiste (gebouw)eenheden en van bouwkundige en installatietechnische elementen.

Lees meer

Monumentaal vastgoed

Bij het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan voor een monument komt méér kijken. Zo kennen specifieke materialen en afwerkingen hun eigen gebreken of verouderingscurve. Ook de kosten voor de toepassing van materialen en arbeidstijden wijken af van het onderhoud van ‘standaard’ vastgoed. Een post-HBO diploma Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg én jarenlange ervaring maken dat wij gespecialiseerd zijn in monumentaal vastgoed.

Lees meer

Fantastisch als wij met ons advies en begeleiding kunnen bijdragen aan een gezonde toekomst van een gebouw.

© copyright Artswork.nl